Egyéb

A kutyás terápia, mint pedagógiai, gyógypedagógiai módszer

Egyre többen ismerik fel a kutyás terápia hasznosságát a kisgyermekek fejlesztése során. Számtalan tudományos tanulmány és felmérés bizonyítja a kutyák pozitív hatását.

A gyermekek úgy dolgoznak, hogy nem érzik feladathelyzetben magukat, több a sikerélményük, nem szoronganak, az állat jelenlétének köszönhetően jól motiváltak, és magabiztosabbakká válnak. A terápia folyamán sokkal magasabb a motivációs szintjük a kutya jelenlétében, így nagyobb örömmel vesznek részt a foglalkozásokon, szívesebben végeznek feladatokat,
melyeket a kutyával való játéknak tekintenek.

A terápiás kutya sokoldalú hatást fejthet ki a gyermekek fejlődésében. A kutya, mint személyiségfejlesztő tényező hatással van a gyermek szociális- és érzelmi fejlődésére, elősegíti a társas kapcsolatok kialakítását, azok alakulását. Javítja a gyermekek önértékelését. A kutya motiváló erő a gyermekek számára, aki elősegíti a gyermeknek a feladatra való figyelmének összpontosítását, így a tanulásra jobban motivált gyermek nagyobb előrehaladást érhet el. A mozgáskészség fejlesztésére a kutyás terápián a természetes mozgáskészséget használva fejleszthető a gyermek. A négylábú társ közelsége a szükséges támogatást nyújtja a hiányos képességek, adottságok kibontakozásához. Nincs szükség beszédre, hogy kommunikáció legyen a négylábú baráttal. A kutyák megérzik, ha beteg és szomorú valaki; segítséget és támogatást nyújtanak, ugyanis rendkívül intelligensek és együttérzők.

Egy jól képzett terápiás kutya bevonásával növelhető a gyermek motivációja az adott fejlesztési programban való részvételre, valamint könnyebben kapcsolat teremthető olyan gyermekekkel, akik valamilyen figyelmi funkciót is érintő fejlődési zavar vagy trauma hatására nehezen vonhatóak be a közös munkába. A kutya kiválóan alkalmazható a gyermekekkel való foglalkozások során: rendkívül érzékeny, jól kommunikáló lény.

Kommunikációs, viselkedési zavarral küzdő embereknél is használható, mert képes a társas együttműködés kialakítására (autizmus-szemkontaktus fejlesztése), jó az alkalmazkodó képessége, gyorsan megtanulja az emberi testbeszédet, könnyen tanítható, képes felvenni a szemkontaktust, könnyen szocializálható.
Ahhoz, hogy egy kutya terápiás kutya legyen és részt vehessen felvezetőjével a gyermekekkel való foglalkozásokon kétkörös vizsgát kell teljesítenie. Az első alkalommal a kutya engedelmességét, szocializációját, viselkedését vizsgálják, különös tekintettel az agresszivitásra, mely semmilyen helyzetben sem fordulhat elő. Ezután a már sok tapasztalattal rendelkező terápiás kutya-gazda párosnál 15 alkalmas gyakorlati munka következik, melyet egy vizsgafoglalkozással zárnak.

Csak azok a kutyák kaphatják meg a Magyar Terápiás és Segítőkutyás Szövetség (MATESZ) által kiállított fényképes terápiás igazolványt, akik mindkét vizsgát sikeresen teljesítették. Ez a vizsga garancia arra, hogy valóban a feladatra alkalmas kutya és felvezetője vesz részt a terápiás foglalkozásokon. Fontos még megemlíteni, hogy a terápiás kutyákra szigorú állategészségügyi szabályok is vonatkoznak.

A kutyás terápia foglalkozásokon alkalmazható fejlesztés fő területei: a testtudat kialakítása, alapmozgások és egyensúlyérzék fejlesztése, téri tájékozódás fejlesztése, finommotorika, érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás fejlesztése, beszédfejlesztés, beszédmegindítás, szociális készségek.

Töttösiné Törő Anita gyógypegadógus